REGULAMIN ZAWODÓW BIEGOWYCH ULTRAWYDMA 2019

 

1. CEL IMPREZY

 • Zbiórka środków finansowych na wsparcie osoby / rodziny będącej w potrzebie z terenu miasta Łeba;

 • Promocja walorów Wybrzeża Słowińskiego;

 • Promocja Słowińskiego Parku Narodowego;

 • Promocja Miasta Łeba;

 • Promocja Gminy Wicko;

 • Promocja Gminy Główczyce;

 • Promocja Gminy Smołdzino;

 • Promocja Gminy Ustka;

 • Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej
  i najprostszej formy sportu i rekreacji;

 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku.

2. ORGANIZATOR

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec;

KRS: 0000518401
NIP: 734-352-77-10
REGON: 123213396

PARTNERZY:

 • Słowiński Park Narodowy,

 • Miasto Łeba,

 • Gmina Wicko;

 • Gmina Główczyce;

 • Gmina Smołdzino;

 

3. TERMIN I MIEJSCE:

04 – 06.10.2019r. Piątek - Niedziela
Baza Zawodów: Łeba – Hala Sportowo - widowiskowa / Plac Rybaka

4. TRASA

W ramach zawodów Ultrawydma rozegrane zostaną następujące biegi:

 • ULTRAWYDMA 100 km;

 • ULTRAWYDMA 50 + km;

 • ULTRAWYDMA 20 + km;

 

5. PROGRAM ZAWODÓW

04.10.2019 r. PIĄTEK:

 • godz. 18:00 - otwarcie Biura Zawodów (Hala Sportowo – widowiskowa Łeba), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych, sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego. Pakiety startowe wydawane są tylko i wyłącznie w Biurze Zawodów w Łebie;

 • godz. 20:00 - obowiązkowa odprawa uczestników biegu Ultrawydma 100km;

 • Biuro Zawodów wydaje pakiety startowe na bieg Ultrawydma 100km TYLKO I WYŁĄCZNIE w piątek 04.10.2019r do godz.: 22:00;

 

05.10.2019r. SOBOTA:

 • godz. 05:00 – Start uczestników biegu Ultrawydma 100km - plaża w pobliżu Hotelu Neptun;

 • godz. 06:00 - otwarcie Biura Zawodów (Hala Sportowo – widowiskowa Łeba), rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych, sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego. Pakiety startowe wydawane są tylko i wyłącznie w Biurze Zawodów w Łebie;

 • godz. 09:00 – Start Uczestników biegu Ultrawydma 50 + km;

 • godz. 12:00 – Start Uczestników biegu Ultrawydma 20 + km;

 • godz. 14:30 - otwarcie bufetu;

 • godz. 17:00 - zamknięcie mety biegu Ultrawydma 20 + km;

 • godz. 19:00 - zamknięcie mety biegu Ultrawydma 50 + km;

 

06.10.2018r. NIEDZIELA

 • godz. 01:00 - zamknięcie mety biegu Ultrawydma 100 km;

 • godz. 10:00 - oficjalne zakończenie zawodów, dekoracja zwycięzców, losowanie nagród.

 

KONTAKT

W sprawach związanych z udziałem w zawodach można kontaktować się:

7. WARUNKI UCZESTNICTWA
 • Zawodnicy startują indywidualnie.

 • Uczestnikiem zawodów może być osoba, która najpóźniej w dniu 04.10.2019r. ukończy 18 lat.

 • Zawodnicy zgłaszając się do biegu, osobiście podpisują oświadczenie, że startują w nim na własną odpowiedzialność i nie występują przeciwwskazania lekarskie uniemożliwiające udział w długodystansowym biegu.

 • Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, gdzie osobiście odbierają pakiet startowy.

 • Podczas rejestracji każdy Uczestnik podlega sprawdzeniu wyposażenia obowiązkowego.

 • Każdy z Zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika oraz stawić się na start biegu z wyposażeniem obowiązkowym.

 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości.

 • Wszyscy Zawodnicy są zobligowani do przestrzegania regulaminu zawodów, regulaminu odwiedzania Słowińskiego Parku Narodowego oraz przepisów w nim obowiązujących.

 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności Zawodnika lub braku pomiaru czasu w punkcie kontroli lub pomiaru czasu.

 • Osoby, które nie będą przestrzegać warunków uczestnictwa, a w szczególności będą naruszać przepisy obowiązujące na terenie Słowińskiego Parku Narodowego obciążone zostaną odpowiedzialnością finansową.

8. ZGŁOSZENIA i ZAPISY
 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy.

 • Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:

  • Ultrawydma 100 km – 330 uczestników: 300 zawodników wynikających z rejestracji oraz 30 miejsc do dyspozycji organizatora;

  • Ultrawydma 50 + km – 330 uczestników: 300 zawodników wynikających z rejestracji oraz 30 miejsc do dyspozycji organizatora;

  • Ultrawydma 20 + km – 330 uczestników: 300 zawodników wynikających z rejestracji oraz 30 miejsc do dyspozycji organizatora;

 

 • Zakończenie rejestracji 22.09.2019r. lub z chwilą wyczerpania limitów;

 • Osobom, które zarejestrują się po dniu 01.09.2019r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać, by go zapewnić, ale z powodów technicznych i logistycznych może zaistnieć sytuacja, w której doślemy brakujące pozycje);

 • Od dnia rejestracji Uczestnik ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej, po tym czasie będzie usuwany z listy startowej;

 • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! - po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;

 • Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się statusu „TAK” jako opłacony start na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów;

 • O kolejności przyjęcia na listę startową decyduje termin wpłaty opłaty startowej;

 • Wszyscy Uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z ich przeprowadzeniem oraz w celach marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;

9. WPISOWE

Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 04 – 06.10.2019r. i wynosi:

Trasa

Termin I 
do 31.03.2019 r.

Termin II 
do 30.06.2019 r.

Termin III
do 22.09.2019 r.

Ultrawydma
100 km

200 zł

225 zł

250 zł

Ultrawydma
50 + km

150 zł

175 zł

200 zł

Ultrawydma
20 + km

100 zł

125 zł

150 zł

 

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:

Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 38 8805 0009 0047 9314 2000 0100


Tytuł wpłaty: Ultrawydma 2019 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN:
PL38 8805 0009 0047 9314 2000 0100

 

 • W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) Uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@ultrajanosik.pl;

 • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! - po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;

 • W przypadku rezygnacji Uczestnika zarejestrowanego do 30.06.2019r. organizator zwraca 50% kwoty wpisowego;

 • Po terminie 01.07.2019r. organizator nie zwraca opłat startowych;

 • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby po dokonaniu opłaty administracyjnej w wysokości 20.00 zł , jednocześnie zabronione jest odsprzedawanie miejsc startowych w celach handlowych pod karą dożywotniej dyskwalifikacji z udziału we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek;

 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;

 • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;

 

OPŁATA CHARYTATYWNA:

(minimum 10 zł, będziemy się cieszyć ogromnie z każdej większej wpłaty)

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 17 8805 0009 0047 9314 2000 0090

Tytuł wpłaty: Opłata charytatywna Ultrawydma 2019 + imię i nazwisko;

 

W dniu startu nie będzie możliwości uiszczenia opłaty startowej w Biurze Zawodów!!!

 

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania całych zawodów każdy Zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w Biurze Zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją Zawodnika.

Ultrawydma 100 / 50 + km:

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;

 • pojemnik lub bidony na wodę o łącznej pojemności min 1,0 litra;

 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu);

 • włączony i naładowany telefon;

 • wykaz numerów telefonów alarmowych przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;

 • sprawna latarka czołówka;

 • czerwone światło pulsacyjne umieszczone z tyłu, np. na plecaku biegowym, włączone o zachodzie słońca (godz. 17:00);

 • ważny dowód osobisty lub paszport;

 • folia NRC;

 • kurtka wiatroszczelna z kapturem;

 • rękawiczki;
 • czapka lub chusta wielofunkcyjna;
 • obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;

 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;

 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);

 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez Organizatora;

 • gotówka w wysokości 20 zł;

 

Ultrawydma 20 + km:

 • plecak biegowy lub nerka biegowa mieszczący cały sprzęt obowiązkowy;

 • pojemnik lub bidony na wodę o łącznej pojemności min 1,0 litra;

 • kubek na napoje (Organizator dopuszcza użycie bidonu);

 • włączony i naładowany telefon;

 • wykaz numerów telefonów alarmowych przekazany przez Organizatora w pakiecie startowym;

 • ważny dowód osobisty lub paszport;

 • folia NRC;

 • kurtka wiatroszczelna z kapturem;

 • czapka lub chusta wielofunkcyjna;

 • obuwie adekwatne do panujących warunków atmosferycznych;

 • bandaż elastyczny oraz opatrunek jałowy;

 • numer startowy (przymocowany z przodu na klatce piersiowej lub pasie, widoczny przez cały czas trwania zawodów);

 • mapa trasy zawodów – przekazana w pakiecie startowym przez Organizatora;

 • gotówka w wysokości 20 zł.


Organizator zastrzega sobie sprawdzenie obowiązkowego wyposażenia w dowolnym momencie trwania zawodów. Za brak jednej pozycji zostanie doliczona kara czasowa w wymiarze 30 minut, za brak dwóch pozycji w wymiarze 60 minut. W przypadku braku trzech lub więcej pozycji zawodnikowi grozi dyskwalifikacja. Ostateczne wyposażenie startowe podane zostanie w osobnym komunikacie przedstartowym.

11. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy;

 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;

 • pamiątkowy gadżet dla każdego uczestnika z dystansu 20 + km / 50 + km / 100 km, - informacje nt gadżetu pojawią się na fb;

 • profesjonalny pomiar czasu ;

 • oznakowanie trasy;

 • lekkie posiłki, słodycze, owoce, żele, wodę, napoje izotoniczne, coca-colę serwowane zgodnie z wykazem punktów odżywczych;

 • jeden przepak dla uczestników biegu Ultrawydma 100 km w punkcie kontrolnym Smołdzino;

 • ciepły posiłek po zakończeniu zawodów;

 • napój wyskokoizotoniczny na bazie chmielu po zakończeniu zawodów;

 • pamiątkowy medal;

 • puchary i nagrody dla zwycięzców;

 • depozyt w Bazie Zawodów;

 • obsługę techniczną;

 • zmęczenie i zadowolenie;

 • udział w losowaniu nagród (dla osób, które ukończą zawody w limicie);

 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu).

Osobom, które zarejestrują się po dniu 01.09.2019r. organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego w dniu zawodów (będziemy się starać, by go zapewnić, ale z powodów technicznych i logistycznych może zaistnieć sytuacja, w której doślemy brakujące pozycje).

12. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja będzie prowadzona w 2 głównych kategoriach indywidualnej damskiej i męskiej.

 • open kobiet,

 • open mężczyzn,

 • kategorie wiekowe:

 • Senior Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1984 - 2001);

 • Master Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1974 - 1983);

 • Weteran Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1973 - 1960);

 • Dinozaur (lub Diament) Kobiet / Mężczyzn (rocznik 1959 i starsi);

Zawodnicy sklasyfikowani na pozycjach 1 – 3 w kategorii open kobiet i mężczyzn nie są klasyfikowani w swoich kategoriach wiekowych.

Warunkiem sklasyfikowania Zawodników w danej kategorii wiekowej jest sklasyfikowanie w niej min. 5 osób. W przypadku braku wymaganej liczby osób Zawodnicy przeniesieni zostaną do kategorii wyższej.

Nagrody dla zwycięzców:

open kobiet i mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa,

 • 2 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa,

 • 3 miejsce: puchar + nagroda rzeczowa.

 

Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

 • 1 miejsce: puchar,

 • 2 miejsce: puchar,

 • 3 miejsce: puchar.

 

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie czasowym zgodnym z wykazem dla poszczególnych biegów. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu oraz naruszać obowiązujące przepisy niniejszego regulaminu będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w punktach kontrolnych a na trasie tylko w zakresie dopingowania.

Nagrody mogą ulec zmianie w zależności od hojności sponsorów.

13. PUNKTY KONTROLNE I ŻYWIENIOWE

Organizator zapewnia następujące punkty kontrolne i odżywcze:

Punkt kontrolny/ odżywczy

WODA/ IZOTONIK

COLA

OWOCE

SŁODYCZE

HERBATA KAWA

LEKKI CIEPŁY POSIŁEK

Konkurencja

CZOŁPINO

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

100 km
50 + km

ROWY

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

100 km

SMOŁDZINO

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

100 km

IZBICA

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

100 km
50 + km

WYRZUTNIA

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

NIE

20 + km

META

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

WSZYSCY UCZESTNICY

 

PRZEPAKI:
Organizator zabezpieczy i przygotuje przepak dla uczestników biegu: Ultrawydma 100 km tylko i wyłącznie w workach znajdujących się w pakiecie startowym. Nie dopuszcza się przekazywania depozytu w torbach lub workach prywatnych. Uczestnik zobowiązany jest przy zdawaniu depozytu o sprawdzenie nr startowego, który będzie umieszczony na worku depozytowym.

 • Ultrawydma 100 km: przepak w Smołdzinie,

LIMITY CZASOWE:

Ultrawydma 100 km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
ŁEBA

05:00

0 godz.

0 km

PUNKT KONTROLNY CZOŁPINO

09:30

04:30 godz.

25 km

PUNKT KONTROLNY ROWY

13:00

08:00 godz.

44 km

PUNKT KONTROLNY SMOŁDZINO

18:00

13:00 godz.

65 km

PUNKT KONTROLNY IZBICA

22:00

17:00 godz.

85 km

META
ŁEBA

01:00

20:00 godz.

100 km

 

Ultrawydma 50 + km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
ŁEBA

09:00

0 godz.

0 km

PUNKT KONTROLNY CZOŁPINO

13:00

04:00 godz.

25 km

PUNKT KONTROLNY IZBICA

16:30

07:30 godz.

41 km

META
ŁEBA

19:00

10:00 godz.

51 km

 

Ultrawydma 20 + km:

PUNKT KONTROLNY

PORA DNIA

CZAS BIEGU

POKONANY DYSTANS

START
ŁEBA

12:00

0 godz.

0 km

PUNKT KONTROLNY WYRZUTNIA

14:00

02:00 godz.

8 km

META
ŁEBA

17:00

05:00 godz.

21 km

 

 

14. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zapewnia Organizator przy współpracy z jednostkami samorządowymi, ratownikami Fantom Ratownictwo Medyczne, oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Każdy zawodnik na numerze startowym będzie miał umieszczony spis numerów telefonów alarmowych. Trasa oznaczona będzie przy użyciu taśm z logo biegu oraz strzałek kierunkowych namalowanych na drogach.

15. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA ZAWODÓW
 • Jeżeli zdarzy się konieczność przerwania udziału w zawodach z przyczyny kontuzji lub urazu zawodnik musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatora dzwoniąc na wskazany podczas odprawy i umieszczony na nr startowym nr telefonu. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej!

 • Uczestnicy powinni w miarę możliwości rezygnować z udziału w zawodach na punktach kontrolnych.

 • Organizator zapewnia transport uczestników wyłącznie z następujących miejsc - transport po zamknięciu punktu kontrolnego:

  • Czołpino,

  • Rowy,

  • Smołdzino,

  • Izbica.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie.

 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;

 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play oraz bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy i niszczenia przyrody.

 • Wszyscy zawodnicy zwracają uwagę na urazy i kontuzje innych uczestników zawodów i zobowiązani są do udzielenia pomocy osobom potrzebującym oraz powiadomienie telefonicznie na nr alarmowy o zaistniałym zdarzeniu, rodzaju kontuzji, miejscu i numeru zawodnika, który doznał kontuzji.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w przypadku niskiej frekwencji poniżej 30 % przewidzianych miejsc w limitach - w przypadku Ultrawydmy jest to ilość opłaconych zawodników poniżej 300 osób - w takim wypadku następuje zwrot 100 % opłaty startowej i charytatywnej;
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;

 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;

 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani oraz obciążeni kosztami administracyjnymi wynikającymi z umów podpisanych z Lasami Państwowymi;

 • Zabrania się schodzenia z wyznaczonej trasy, hałasowania w trakcie trwania zawodów, szczególnie zakłócania ciszy i płoszenia zwierzyny na terenie Słowińskiego Parku Narodowego;

 • Na terenie Słowińskiego Parku Narodowego obowiązują zakazy określone w art.15 ustawy o ochronie przyrody, nie wolno między innymi:

  • zbaczać ze szlaków turystycznych,

  • niszczyć roślin i zbierać runa leśnego – nie dotyczy miejsc wyznaczonych przez dyrektora Parku,

  • płoszyć, odławiać i zabijać zwierząt,

  • zanieczyszczać terenu,

  • stwarzać zagrożenia pożarowego,

  • zakłócać ciszy,

  • biwakować,

  • wprowadzać psów na plaże, z wyjątkiem psów asystentów osób niepełnosprawnych.

 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;

 • Uczestnicy zawodów zezwalają na publikację swojego wizerunku w materiałach dotyczących zawodów, w szczególności w relacjach z zawodów oraz materiałach promocyjnych Zawodów;

 • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zawodów;

 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi zawodów Ultrawydma;

 • Trasy zawodów przebiegają przez tereny Słowińskiego Parku Narodowego. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje przestrzeganie regulaminu zwiedzania Parku;

 • Ewentualne zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie zawodów: www.ultrawydma.pl Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się ze zmianami;