Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 04 – 06.10.2019r. i wynosi:

Trasa

Termin I 
do 31.03.2019 r.

Termin I 
do 30.06.2019 r.

Termin II 
do 22.09.2019 r.

Ultrawydma
100 km

200 zł

225 zł

250 zł

Ultrawydma
50 + km

150 zł

175 zł

200 zł

Ultrawydma 
20 + km

100 zł

125 zł

150 zł

 

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:

Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 38 8805 0009 0047 9314 2000 0100


Tytuł wpłaty: UW2019 + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN:
 PL38 8805 0009 0047 9314 2000 0100

  • W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) Uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@ultrajanosik.pl;
  • Faktury za udział w biegu są wystawiane maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty!!! - po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
  • W przypadku rezygnacji Uczestnika zarejestrowanego do 31.08.2019r. organizator zwraca 50% kwoty wpisowego;

  • Po terminie 01.09.2019r. organizator nie zwraca opłat startowych;

  • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby po dokonaniu opłaty administracyjnej w wysokości 20.00 zł , jednocześnie zabronione jest odsprzedawanie miejsc startowych w celach handlowych pod karą dożywotniej dyskwalifikacji z udziału we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek;

  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;

  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;

 

OPŁATA CHARYTATYWNA:

(minimum 10 zł, będziemy się cieszyć ogromnie z każdej większej wpłaty)

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 17 8805 0009 0047 9314 2000 0090

Tytuł wpłaty: Opłata charytatywna UW2019 + imię i nazwisko;

 

W dniu startu nie będzie możliwości uiszczenia opłaty startowej w Biurze Zawodów!!!